Våre tjenester:

Aust-Agder Revisjon IKS utfører primært regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt selskapskontroll, overfor våre eierkommuner. Blant andre tjenester vi tilbyr er ulike særattestasjoner, kurs, rådgivning, uavhengige undersøkelser, samt annen bistand.
Vår tjenesteyting er primært rettet mot eierkommunene, men vi kan også yte tilsvarende tjenester til eksterne.