Ledige stillinger

 

På grunn av at flere av selskapets erfarne revisorer skal gå av med pensjon, søker vi 1-2 nye medarbeidere til vår avdeling for regnskapsrevisjon. Som revisor hos oss vil du i hovedsak jobbe med revisjon av kommuner, interkommunale selskaper, kommunale foretak og andre tilknyttede virksomheter. I tillegg bistand og annen rådgivning knyttet til regnskapsmessige og økonomiske problemstillinger. Du vil ha ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av regnskapsrevisjonen. Vi søker i hovedsak kandidater til roller tilsvarende senior eller manager.  Du kan se hele annonsen her.

 

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90

Telefaks: 37 01 31 90


E-post: [email protected]