Vårt revisjonsselskap består av ansatte med allsidig erfaring og kompetanse. Vi har lang og bred erfaring fra kommunal revisjon og offentlig forvaltning, samt fra revisjon og regnskapsføring i privat sektor.

Tilgjengelighetserklæring