Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap med Aust Agder fylkeskommune og kommunene Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som eiere. Selskapets øverste organ er Representantskapet, som også velger styrets medlemmer.

Vi er ansvarlige for regnskapsrevisjonen i disse kommunene, og gjennomfører forvaltningsrevisjon og selskapskontroll etter vedtak i de respektive kontrollutvalgene. Det er by-/kommunestyrene i de 11 eierkommunene som er våre primære oppdragsgivere. Kommunenes kontrollutvalg fører tilsyn med utøvelsen av revisjonsarbeidet, og behandler revisjonens rapporter etter egen forskrift.

I tillegg til kommuneregnskapene, reviderer vi regnskaper for kommunale foretak, interkommunale selskaper, andre kommunale samarbeidsformer, kirkeregnskaper, pasientregnskaper, stiftelser, m.m.

Vårt revisjonsselskap består av ansatte med allsidig erfaring og kompetanse. Vi har lang og bred erfaring fra kommunal revisjon og offentlig forvaltning, samt fra revisjon og regnskapsføring i privat sektor.

Vi ønsker å være en aktiv kontrollør av offentlig forvaltning og økonomiske ressurser, samt være et naturlig valg som samarbeidspartner for andre som har behov for våre tjenester.

Kontaktinformasjon:
Aust-Agder Revisjon IKS
Havnegata 2
Postboks 63 4801 Arendal

Telefon:    37 01 33 90
E-post: [email protected]