Styringsdokumenter

 

REPRESENTANSKAPSMØTER

Protokoll representantskapsmøte 19.09.2018

Protokoll representantskapsmøte 19.04.2018

Protokoll representantskapsmøte 19. september 2017

Protokoll representantskapsmøte 7. juni 2017

Protokoll representantskapsmøte 28. september 2016

Protokoll representantskapsmøte 6. januar 2016

Protokoll representantskapsmøte 14.april 2016

 

ÅRSBERETNINGER

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2017

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2016

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2015

 

ØVRIG DOKUMENTASJON

Selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]