Styringsdokumenter

 

REPRESENTANSKAPSMØTER

Protokoll representantskapsmøte 19. september 2017

Protokoll representantskapsmøte 7. juni 2017

Protokoll representantskapsmøte 28. september 2016

Protokoll representantskapsmøte 6. januar 2016

Protokoll representantskapsmøte 14.april 2016

 

ÅRSBERETNINGER

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2017

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2016

Styrets årsberetning – regnskapsåret 2015

 

ØVRIG DOKUMENTASJON

Selskapsavtale Aust-Agder Revisjon IKS

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]