Ansatte

Navn Stilling Tlf direkte E-post
Kristian Fjellheim Bakke Daglig leder og ansvarlig forvaltningsrevisor 483 00 030 [email protected]
Ketil Raknes Ass. daglig leder og ansvarlig regnskapsrevisor 413 20 733 [email protected]
Ivar Aanonsen Hovedrevisor 37 01 33 93 [email protected]
Øyvind Nilsen Hovedrevisor 37 01 33 94 [email protected]
Elin Slaatten Sollid Hovedrevisor 934 03 931 [email protected]
Camilla N. Eriksrud Forvaltningsrevisor 37 01 33 91 [email protected]
Stine Norrøne Beck Forvaltningsrevisor 480 25 990 [email protected]
Magnus Bjarte Solsvik Forvaltningsrevisor 913 88 417 [email protected]
Jan Egil Larsen Revisor 37 01 33 96 [email protected]
Irina Ivanova Revisor 902 96 441 [email protected]
Merete Songedal Knutson Revisor 400 16 910 [email protected]
Bodil Erlandsen Revisor 37 01 33 90 [email protected]
Meliha Perenda Revisor 37 25 04 54 [email protected]
Margareth Mørck Revisor 37 01 73 95 [email protected]

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]