Forvaltningsrevisjon:

Forvaltningsrevisjon innebærer at vi gjennomfører systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og iverksettinger ut fra kommunestyrenes vedtak og forutsetninger.

I dette inngår:

  • kommunene bruker ressurser til å løse oppgaver som er i samsvar med kommunestyrenes vedtak og forutsetninger
  • kommunenes ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
  • lover og forskrifter følges
  • kommunenes styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
  • om saksutredninger og beslutningsgrunnlag fra kommunenes administrasjon til de politiske organer er i samsvar med de offentlige utredningskravene
  • resultatene i kommunenes tjenesteproduksjon er i tråd med kommunestyrenes forutsetninger og om resultatene oppnås