Rapporter

 

RAPPORTER 2019

Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Åmli kommune

Forvaltningsrevisjon: Pleie og omsorg – Gjerstad kommune

Forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis – Lillesand kommune

Revisjonsrapport: Undersøkelse Norac stadion – Arendal kommune


RAPPORTER 2018

Forvaltningsrevisjon: Spesialundervisning – Vegårshei Kommune

Forvaltningsrevisjon: Helse- og omsorgstjenester – Tvedestrand kommune

Forvaltningsrevisjon: Psykososialt miljø i skole og barnehage – Arendal kommune

Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Birkenes kommune

Forvaltningsrevisjon: Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg – Grimstad kommune

Forvaltningsrevisjon: Innkjøp i fylkeskommunen – Aust-Agder fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon: Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet – Arendal kommune

Revisjonsrapport: Overordnet eierskap og eierstyring – Lillesand kommune

 

RAPPORTER 2017

Forvaltningsrevisjon: Praktisering av reglement ved studieturer i videregående skole – Aust-Agder fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon: Ressursbruk på barnehageområdet – Risør kommune

Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Lillesand kommune

Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Froland kommune

Forvaltningsrevisjon: Varslings- og ytringsklima blant ledere og ansatte – Grimstad kommune

Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad kommune

Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør kommune

Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand kommune

Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei kommune

Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Åmli kommune

Revisjonsrapport: Overordnet eierskap og eierstyring – Arendal kommune

 

RAPPORTER 2016

Forvaltningsrevisjon: Kommunale foretak – Arendal kommune 2016

Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring – Vegårshei kommune 2016

Forvaltningsrevisjon: Teknisk sektor – Lillesand 2016

 

RAPPORTER 2015

Forvaltningsrevisjon: Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Froland kommune 2015

Forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i Grimstad 2015

Selskapskontroll:  Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (Risør eks.)

Oppfølgende selskapskontroll: Oppfølging av selskapskontroll 2015 – IKT Agder

Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser drift – Arendal kommune 2015

Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Tvedestrand kommune 2015

Forvaltningsrevisjon: Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Risør kommune 2015

Undersøkelse:  Vurdering av saksutredning i Tvedestrand 2015

Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Vegårshei kommune 2014

Forvaltningsrevisjon: Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Lillesand kommune 2014

Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenester – Grimstad kommune 2014

Hovedkontor

Aust-Agder Revisjon IKS

Havnegata 2, Arendal
Postboks 63

4801 Arendal
Telefon: 37 01 33 90


E-post: [email protected]