f1

Kompetanse og tjenester

f2

Om selskapet

f3

Rapporter

f4

Verdier og etikk

Vårt revisjonsselskap består av ansatte med allsidig erfaring og kompetanse. Vi har lang og bred erfaring fra kommunal revisjon og offentlig forvaltning, samt fra revisjon og regnskapsføring i privat sektor.