Våre ansatte

Aust-Agder Revisjon IKS har en bred kompetanseplattform som er sammensatt av personer både med samfunnsvitenskapelig, økonomisk og juridisk kompetanse, i tillegg til flere registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere. Vi har flere ansatte med lang erfaring fra både kommunal og privat revisjon, i tillegg til ansatte med erfaring fra regnskap og økonomi i både kommunal og privat sektor.
Kristian Fjellheim Bakke

Daglig leder og ansvarlig
forvaltningsrevisor

Tlf: 483 00 030
E-post: kristian@aarevisjon.no
Ketil Raknes

Ass. daglig leder og ansvarlig
regnskapsrevisor

Tlf: 413 20 733
E-post: ketil@aarevisjon.no
Ivar Aanonsen

Hovedrevisor

Tlf: 478 49 326
E-post: ivar@aarevisjon.no
Øyvind Nilsen

Hovedrevisor

Tlf: 952 23 123
E-post: oyvind@aarevisjon.no
Elin Slaatten Sollid

Hovedrevisor / Registrert revisor

Tlf: 934 03 931
E-post: elin@aarevisjon.no
Camilla N. Eriksrud

Forvaltningsrevisor

Tlf: 934 60 224
E-post: camilla@aarevisjon.no
Stine Norrøne Beck

Forvaltningsrevisor

Tlf: 480 25 990
E-post: stine@aarevisjon.no
Magnus Bjarte Solsvik

Forvaltningsrevisor

Tlf: 913 88 417
E-post: magnus@aarevisjon.no
Jan Egil Larssen

Revisor

Tlf: 909 74 320
E-post: jan.egil@aarevisjon.no
Irina Ivanova

Hovedrevisor / Registrert revisor

Tlf: 902 96 441
E-post: irina@aarevisjon.no
Merete Songedal Knutson

Hovedrevisor

Tlf: 400 16 910
E-post:merete@aarevisjon.no
Bodil E. Erlandsen

Revisor

Tlf: 944 36 905
E-post: bodil.elisabeth@aarevisjon.no
Margareth Mørck

Revisormedarbeider

Tlf: 958 15 505
E-post: margareth@aarevisjon.no
Meliha Perenda

Revisor

Tlf: 911 76 024
E-post: meliha@aarevisjon.no