Om selskapet:

Aust-Agder Revisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap med kommunene Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli som eiere. Selskapet er et eget rettsubjekt som reguleres gjennom lov om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er virksomhetens vedtekter, og legger rammene for selskapets virksomhet.