RAPPORTER 2023

Forvaltningsrevisjon: Ressursstyring og tildeling av tjenester – Birkenes kommune
Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i investeringsprosjekter – Froland kommune
Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Grimstad kommune
Eierskapskontroll: Lillesand næringsarealer AS – Lillesand kommune
Eierskapskontroll: Risør- og Tvedestrandregionen avfallsselskap AS – Gjerstad kommune
Eierskapskontroll: Risør- og Tvedestrandregionen avfallsselskap AS – Risør kommune
Eierskapskontroll: Risør- og Tvedestrandregionen avfallsselskap AS – Tvedestrand kommune
Eierskapskontroll: Risør- og Tvedestrandregionen avfallsselskap AS – Vegårshei kommune

 

RAPPORTER 2022

Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skolemiljø – Tvedestrand kommune
Forvaltningsrevisjon: Sykefravær ved skoler og barnehager – Arendal kommune
Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring og bemanning ved sykehjem og hjemmetjeneste – Gjerstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i investeringsprosjekter – Risør kommune
Revisjonsrapport: Selvkost – Risør kommune

RAPPORTER 2021

Forvaltningsrevisjon: Prosjektstyring Arendal eiendom KF – Arendal kommune
Forvaltningsrevisjon: Bemanning og kvalitet ved sykehjem og hjemmetjenester – Vegårshei kommune
Forvaltningsrevisjon: Organisering og prioriteringer inne rus- og psykisk helsevern – Grimstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring og bemanning i institusjon og hjemmetjeneste – Åmli kommune
Forvaltningsrevisjon: Psykososialt skolemiljø – Birkenes kommune
Forvaltningsrevisjon: Psykososialt miljø i skole og barnehage – Lillesand kommune
Forvaltningsrevisjon: Prosjektstyring Lillesand ungdomsskole byggetrinn 2 – Lillesand kommune
Forvaltningsrevisjon: Evaluering av tiltak i barneverntjenesten – Arendal kommune

Revisjonsrapport: Undersøkelse heis Fløyheia – Arendal kommune

RAPPORTER 2020

Forvaltningsrevisjon: Saksbehandling og habilitet – Gjerstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – Risør kommune
Forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaksbehandling rutiner og praksis – Tvedestrand kommune
Forvaltningsrevisjon: Rapportering og håndtering av avvik i pleie og omsorg – Arendal kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten-Øst-i-Agder-del-2

RAPPORTER 2019

Forvaltningsrevisjon: Saksbehandling og kompetanse i barnevernet – Froland kommune
Forvaltningsrevisjon: HMS- og avvikshåndtering ved Sandnes ressurssenter – Risør kommune
Forvaltningsrevisjon: Psykososialt miljø i skole og barnehage – Grimstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Hove Drifts- og Utviklingsselskap AS – Arendal kommune
Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Åmli kommune
Forvaltningsrevisjon: Pleie og omsorg – Gjerstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaksbehandling – rutiner og praksis – Lillesand kommune

Revisjonsrapport: Undersøkelse Norac stadion – Arendal kommune
Revisjonsrapport: Undersøkelse lysmaster Levermyr stadion – Grimstad kommune

RAPPORTER 2018

Forvaltningsrevisjon: Spesialundervisning – Vegårshei Kommune
Forvaltningsrevisjon: Helse- og omsorgstjenester – Tvedestrand kommune
Forvaltningsrevisjon: Psykososialt miljø i skole og barnehage – Arendal kommune
Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Birkenes kommune
Forvaltningsrevisjon: Budsjettering og økonomistyring i helse og omsorg – Grimstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Innkjøp i fylkeskommunen – Aust-Agder fylkeskommune
Forvaltningsrevisjon: Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet – Arendal kommune

Revisjonsrapport: Overordnet eierskap og eierstyring – Lillesand kommune

 

RAPPORTER 2017

Forvaltningsrevisjon: Praktisering av reglement ved studieturer i videregående skole – Aust-Agder fylkeskommune
Forvaltningsrevisjon: Ressursbruk på barnehageområdet – Risør kommune
Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Lillesand kommune
Forvaltningsrevisjon: Sosialtjenesten – Froland kommune
Forvaltningsrevisjon: Varslings- og ytringsklima blant ledere og ansatte – Grimstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Gjerstad kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Risør kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Tvedestrand kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Vegårshei kommune
Forvaltningsrevisjon: Barneverntjenesten Øst i Agder – Åmli kommune

Revisjonsrapport: Overordnet eierskap og eierstyring – Arendal kommune

 

RAPPORTER 2016

Forvaltningsrevisjon: Kommunale foretak – Arendal kommune 2016
Forvaltningsrevisjon: Økonomistyring – Vegårshei kommune 2016
Forvaltningsrevisjon: Teknisk sektor – Lillesand 2016

 

RAPPORTER 2015

Forvaltningsrevisjon: Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Froland kommune 2015
Forvaltningsrevisjon: Byggesaksbehandling i Grimstad 2015
Selskapskontroll: Risør og Tvedestrand-regionens Avfallsselskap AS (Risør eks.)
Oppfølgende selskapskontroll: Oppfølging av selskapskontroll 2015 – IKT Agder
Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser drift – Arendal kommune 2015
Forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser – Tvedestrand kommune 2015
Forvaltningsrevisjon: Tilpasset opplæring og spesialundervisning – Risør kommune 2015

Undersøkelse: Vurdering av saksutredning i Tvedestrand 2015