Vi opplever for tiden økende oppdragsmengde og vil i tiden fremover ha behov for å styrke selskapets kapasitet og kompetanse. Interesserte kandidater bes sende søknad til post@aarevisjon.no

Innen regnskapsrevisjon søker vi primært etter personer med master i regnskap og revisjon eller siviløkonomer innen regnskap eller finans. Arbeidsoppgavene vil være varierte innen hele spekteret av finansiell revisjon.

Innen forvaltningsrevisjon søker vi primært etter personer med master innen samfunnsvitenskapelige, juridiske eller økonomiske fagretninger. Arbeidsoppgavene vil være varierte innen hele spekteret av kontroll- og revisjonstjenester, herunder undersøkelser og granskninger, ovenfor våre eierkommuner og andre oppdragsgivere.

For mer informasjon knyttet til de ulike revisjonsdisiplinene kan du følge lenkene litt lenger ned på denne siden.


Våre tjenester:

Aust-Agder Revisjon IKS utfører primært regnskaps- og forvaltningsrevisjon, samt selskapskontroll, overfor våre eierkommuner. Blant andre tjenester vi tilbyr er ulike særattestasjoner, kurs, rådgivning, uavhengige undersøkelser, samt annen bistand.
Vår tjenesteyting er primært rettet mot eierkommunene, men vi kan også yte tilsvarende tjenester til eksterne.