Deltakerkommunenes eierandeler:

Arendal kommune 41 %
Grimstad kommune 21 %
Lillesand kommune 10 %
Risør kommune 6 %
Tvedestrand kommune 6 %
Birkenes kommune 5 %
Froland kommune 5 %
Gjerstad kommune 2 %
Vegårshei kommune 2 %
Åmli kommune 2 %