Våre ansatte

Aust-Agder Revisjon IKS har en bred kompetanseplattform som er sammensatt av personer både med samfunnsvitenskapelig, økonomisk og juridisk kompetanse, i tillegg til flere registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere. Vi har flere ansatte med lang erfaring fra både kommunal og privat revisjon, i tillegg til ansatte med erfaring fra regnskap og økonomi i både kommunal og privat sektor.
Kristian Fjellheim Bakke

Daglig leder og oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor

Tlf: 483 00 030
E-post: kristian@aarevisjon.no
Ketil Raknes

Ass. daglig leder og oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor.

Statsautorisert revisor.

Tlf: 413 20 733
E-post: ketil@aarevisjon.no
Øyvind Nilsen

Hovedrevisor

Tlf: 952 23 123
E-post: oyvind@aarevisjon.no
Elin Slaatten Sollid

Hovedrevisor / Statsautorisert revisor

Tlf: 934 03 931
E-post: elin@aarevisjon.no
Eirin J. Engenes

Hovedrevisor / Statsautorisert revisor

Kvalitetskontrollør NKRF

Tlf: 934 08 091
E-post: eirin.jeanette.engenes@aarevisjon.no
Irina Ivanova

Hovedrevisor / Statsautorisert revisor

Tlf: 902 96 441
E-post: irina@aarevisjon.no
Marlene Kvåle

Forvaltningsrevisor

Tlf: 454 47 009
E-post: marlene@aarevisjon.no
Stine Norrøne Ask

Forvaltningsrevisor

Tlf: 480 25 990
E-post: stine@aarevisjon.no
Merete Songedal Knutson

Hovedrevisor

Tlf: 400 16 910
E-post:merete@aarevisjon.no
Bodil E. Erlandsen

Revisor

Tlf: 944 36 905
E-post: bodil.elisabeth@aarevisjon.no
Margareth Mørck

Revisormedarbeider

Tlf: 958 15 505
E-post: margareth@aarevisjon.no
Magnus Bjarte Solsvik

Forvaltningsrevisor

Medlem av Disiplinærkomiteen NKRF

Tlf: 913 88 417
E-post: magnus@aarevisjon.no
Terje Line

Forvaltningsrevisor

Tlf: 992 76 782
E-post: Terje.Melhuus.Line@aarevisjon.no